”Miraklet i Tensta” blir film i Tensta konsthall

Sensommaren 2012 vallfärdade folk till Tensta efter ryktet om att den heliga Maria hade uppenbarat sig.

Konstnären Magnus Bärtås har gjort en film om händelserna kring uppenbarelsen, som visas på Tensta konsthalls sommarutställning.

Den 19 augusti 2012 fotograferade en flicka med sin mammas mobilkamera en molnformation i Tensta som hon tyckte liknade Jungfru Maria.

Dagarna efter, den 20 och 21 augusti, bevittnades miraklet igen i den syrisk ortodoxa kyrkan i Tensta, vilket lockade till sig cirka 2 000 personer.

Ryktet om den heliga Marias uppenbarelse spred sig snabbt i sociala medier genom både fotografier och videofilmer.

– Det var en spännande händelse av olika skäl. Det var en historia som spred sig snabbt i media, men som också försvann väldigt fort, trots att det var en väldigt betydelsefull händelse för vissa människor och svår att hantera för andra. I efterhand kan det ses som en historisk händelse, säger Magnus Bärtås, som har gjort en ny film om händelsen.

”Miraklet i Tensta” (Theoria) visas som en del av Tensta konsthalls sommarutställning från 11 juni fram till den 28 september.

Filmen, som är 22 minuter lång, skildrar skeendet kring miraklet i Tensta. Magnus Bärtås har använt sig av internetkonversationer och inlägg från olika forum. Utifrån det som kom fram under diskussionerna mellan troende och icke-troende skapade han sju olika karaktärer som representerar sju olika förhållningssätt till det som hände.

En som var skeptisk, en som var lite hånfull, den rationella, och en som hade bevittnat miraklet själv och trodde på det.

– Och så en person som talar mer filosofiskt om vad en uppenbarelse betyder och kan betyda. Det kan vara ett sätt att behandla smärta till exempel, säger Magnus Bärtås, som är konstnär och författare och sedan 2008 professor i fri konst vid Konstfack i Stockholm.

Den sista personen berättar bara kallt om händelsernas förlopp likt en nyhetsuppläsare.

Filmen består dels av dokumentärbilder som han har fått låna till filmen av människor som var på plats, bland annat DN:s UFO-expert Clas Svahn, och så består den av diskussionen eller dialogen mellan de sju personerna.

– Skådespelarna, eller uppläsarna, spelas av personer som alla har någon form av anknytning till Tensta, säger Magnus Bärtås.

Han vill lämna frågan om vad man ska tycka eller tro om miraklet helt öppen.

– Det finns många aspekter kring miraklet som är intressanta.