Missade att åtgärda bettfel

Sollentuna Vid en undersökning av en 15-åring upptäcktes det att en hörntand inte kommit fram.

Enligt lex Maria-anmälan om händelsen har tandläkarmot­tagningen i Sollentuna genom åren haft flera tillfällen att upptäcka och åtgärda bettfelet, trots detta har ingenting skett.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har godkänt en utredning av misstaget.

Vårdgivaren har efter en genomgång av händelsen och andra liknande fall kommit fram till att misstaget antingen beror på avvikelser i det normala tandmönstret eller på den mänskliga faktorn.