Missade provanställning med 14 dagar

Mannen sades upp från sin tjänst två veckor för sent.

Då stämde han arbetsgivaren i domstol.

En Huddingebo har blivit 150 000 kronor rikare efter att ha fått rätt mot sin tidigare arbetsgivare i domstol.

Han anställdes på ett teknikföretag sommaren 2014. I anställningsavtalet stod det att han skulle börja jobba 17 augusti, men omständigheter gjorde att han kunde tillträda sin tjänst redan två veckor tidigare.

När sex månader hade gått ville företaget säga upp mannen, som de ansåg fortfarande hade en provanställning och därför kunde avskedas utan att ange skäl. Uppsägningen kom dock 14 dagar för sent eftersom mannen börjat jobba i förtid.

Mannen, som inte är fackligt ansluten, tog tvisten till domstol och parterna förlikades i Södertörns tingsrätt. Mannen får 150 000 kronor i skadestånd.