Missade sända in plan för skolmaten

TUNGELSTA Haninge kommun får böta 20 000 kronor sedan man inte inkommit med en utrymmesplan för hygienisk mathantering på Tungelsta skola.

Detta beslutar miljö- och hälsoskyddsförbundet.