Missbrukare i Farsta miste sina boendestödjare

Anders Hammar, boendestödjare
Anders Hammar är orolig för vad som ska hända med personerna han var boendestödjare åt.
Socialtjänsten i Farsta har dragit in boendestödjarna för missbrukare.
– På sikt kan det leda till fler vräkningar, mer psykisk ohälsa och återfall i missbruk, säger Anders Hammar, som jobbade i Farsta i tre år.

Anders Hammar har sett mycket missbruk på nära håll. I 20 år har han arbetat som boendestödjare, åt människor som kämpar med sitt missbruk och försöker klara av att bo på egen hand i tränings- och försökslägenheter.

De har det ofta tufft.

– En boendestödjare hjälper dem med sådant de har svårt att klara. En viktig del är kontakter med Försäkringskassan, Jobbtorget, landstinget och andra myndigheter. Men det kan också vara att hjälpa någon att bli av med sin fobi för att gå ut, se till att det blir städat eller betala räkningar. Målet är att personen  ska klara sig själv så småningom, säger Anders Hammar, som är utbildad alkohol- och drogterapeut.

Anders Hammar, före detta boendestödjare för missbrukare vid Farsta socialtjänst. Nu har boendestödjarna avskaffats.

Anders Hammar har varit boendestödjare för missbrukare på Östermalm, Kungsholmen, i Bromma och i Farsta. ”Det är ett spännande och variationsrikt jobb, och det behövs”. säger han. Foto: Märta Lefvert

Orolig för klienterna

Mitt i träffar honom på ett kafé i Gröndal, en tidig vardagseftermiddag. Hade han själv fått bestämma hade han befunnit sig i Farsta. Där arbetade han i tre år, vid Farsta socialtjänst. I december 2018 fick han sluta, med avtalspension.

Då hade boendestödjarna för missbrukare successivt bantats bort, från fyra till noll personer, något föreningen Equal berättat om i flera artiklar.

– Jag klarar mig, men jag är orolig för klienterna. Nu är det socialsekreterare som sköter kontakterna med dem, men de hinner inte träffa dem alla lika ofta och får inte samma djupa relation. Vi boendestödjare träffade dem minst en gång i vecka. Blir det för sällan finns risk att de går ner sig mellan gångerna. På sikt kan det här leda till fler vräkningar, mer psykisk ohälsa och återfall i missbruk, säger Anders Hammar.

Chefen är inte orolig

Hans farhågor delas av personer som arbetar kvar vid socialtjänsten i Farsta, och som hört av sig till Mitt i.

Men Per-Ove Mattsson, chef för socialtjänsten i Farsta, är inte orolig.

Han svarar i ett mejl till Mitt i:

”Vi har sett över socialsekreterarnas arbetssätt när det gäller de som arbetar med missbrukare och bland annat utreder och beviljar boende i träningslägenhet och försökslägenhet. De ska mer aktivt och frekvent arbeta med att följa upp sina beslut och i samband med det även kunna bistå med visst boendestöd. Hur ofta avgörs från fall till fall med beaktande av det individuella behovet”. 

”En katastrof”

Enligt Per-Ove Mattsson innebär åtgärderna ingen besparing eftersom man förstärkt arbetsgruppen med en socialsekreterare och avsatt medel för att kunna köpa in boendestöd utifrån, om det skulle behövas. ”Bättre och fullödiga utredningar” ska också göra att missbrukarnas situation inte försämras.

Det finns mycket droger i Farsta, så det här är en kortsiktig neddragning

Anders Hammar, pensionerad boendestödjare

Människors liv vänts upp och ner

Flera personer som berörs har dock berättat för Equal om hur deras tillvaro vänts upp och ner sedan deras boendestöd dragits in. ”Boendestödet har varit livräddande för mig… för mig är det en katastrof”, berättar en man för Equal.

Anders Hammar suckar uppgivet.

–  Det finns mycket droger i Farsta, så det här är en kortsiktig neddragning. Monterar man ner det sociala skyddsnätet ökar kostnaderna för samhället på sikt i stället, säger han.

Fakta

Så här ser det ut i andra stadsdelar

Mitt i frågade Stockholms 13 övriga stadsdelsförvaltningar om deras socialtjänster har boendestödjare som arbetar enbart mot missbrukare. De allra flesta har en eller flera.

Norrmalm, Södermalm och Älvsjö svarade nej, med tillägget att de boendstödjare som jobbar inom socialpsykiatrin också kan ha klienter med missbruk (så kallad samsjuklighet).

Så här ser det ut:

Bromma:

Fyra kontaktpersoner och en case manager arbetar med stöd till missbrukare som bor i stadsdelens tränings- och försökslägenheter eller har eget boende.

Enskede-Årsta-Vantör:

Fyra boendestödjare (behandlingsassistenter) och en uppsökare (för uppsök i hemmen) arbetar med personer som haft ett missbruk. Bostad Först, som har egna boendestödjare, anlitas om brukarna fortfarande är i aktivt missbruk. 

Hägersten-Liljeholmen:

Åtta behandlingsassistenter/case managers inom missbruk arbetar bland annat med att ge boendestöd.

Hässelby-Vällingby:

En boendestödjare arbetar med missbrukare.

Kungsholmen:

Två behandlingsassistenter är boendestödjare åt missbrukare.

Norrmalm:

Inga boendestödjare arbetar enbart med missbrukare. Däremot kan även missbrukare få boendestöd.

Rinkeby-Kista:

Inte boendestödjare, men boendecoacher för personer som bor i träningslägenhet. Majoriteten har eller har haft missbruk.

Boendestödjare finns i stadsdelen för personer som har samsjuklighet, dvs psykisk ohälsa och missbruk. Dessa boendestödjare anlitas av förvaltningen.

Skärholmen:

Fyra behandlingsassistenter arbetar med bostödsverksamhet, för vuxna med missbruk.

Skarpnäck:

Två boendestödjare arbetar med missbrukare.

Spånga-Tensta:

Tre boendestödjare arbetar med missbrukare.

Södermalm:

Inga boendestödjare arbetar enbart med missbrukare. De jobbar inom socialpsykiatrin och en del av klienterna där kan ha missbruk.

Älvsjö:

Inga boendestödjare arbetar enbart med missbrukare. De jobbar inom socialpsykiatrin och en del av klienterna där kan ha missbruk..

Östermalm:

En anställd socialpedagog arbetar med boendestöd för missbrukare.

Källa: Stadsdelsförvaltningarna