”Missbrukarna måste få vara någonstans”

”Det finns inga som helst belägg för att brottsligheten har gått upp.”

Det slog Kungsholmens närpolischef Stefan Holmén fast i förra numret av Mitt i. Men alla handlare håller inte med.

– Jag har verkat här i 15 år och märker en förändring. Speciellt efter att Stadsmissionen kom hit. De är inte det enda problemet, men det som har skett är att Söder- malms problem har exporterats hit, säger affärsområdeschefen Leif Nilsson efter att ha tagit del av polisens rapport.

Från polisens sida är man kritisk till Leif Nilssons resonemang.

– Jag pratade med en butikschef i dag som sa att snattande ung- domar är den största utmaningen. Ska man lösa det genom att stänga skolorna då? säger närpolischefen Stefan Holmén som dessutom menar att det största ansvaret för att förebygga brott i butikerna ligger på handlarna själva.

När Lokaltidningen Mitt i besöker affärerna längs Fleming- gatan går åsikterna isär. Vissa handlare menar att stölderna har ökat markant det senaste året, medan andra inte har märkt av några som helst problem.

De mammalediga vännerna och Kungsholmsborna Evelina Rantila, Anna Pryde Lönnebo och Therese Carlsson har noterat ett ökat antal missbrukare i kvarteren –men känner sig trygga i stads- delen.

– Visst, det finns fler människor som det kanske gått lite utför med i området, men jag känner mig inte hotad, säger Anna Pryde Lönnebo.

Therese Carlsson håller med och tillägger:

– De här personerna måste faktiskt få vara någonstans. Och jag vill inte säga ”not in my backyard.”

Lokaltidningen Mitt i har sökt Stadsmissionen för en kommentar.

Evelina Rantila, Anna Pryde Lönnebo och Therese Carlsson känner sig trygga.

Fakta

Detta har hänt

Stadsmissionens flytt till Kungsholmen väckte starka reaktioner i februari 2011.

För ett år sedan sa affärsområdeschef Leif Nilsson till Mitt i att brottsligheten hade ökat markant. Det fick närpolischefen Stefan Holmén att beställa en analys av brottsligheten.

I förra veckan berättade Mitt i berätta att enligt rapporten har ingen ökning av anmäld brottslighet noterats.

Trygghetsundersökningen för 2011 visade att de som bor i området är allt mindre oroliga för att utsättas för brott, men märker en ökad störning från missbrukare jämfört med 2008.