Missförhållanden i vården anmäls

SOLNA Personal inom ett hemtjänstföretag i Solna anmäler till kommunen att det har förekommit missförhållanden i verksamheten.

Vid ett tillfälle har en kund ramlat i hemmet, fått hjälp av en granne till sjukhuset men väl där har kommunikationen mellan kommunens biståndshandläggare och hemtjänstföretaget inte fungerat. Kunden fick varken sin medicin eller hjälp med syrgas, vilket enligt anmälan kunde ha fått stora konsekvenser för kunden.

Personal anmäler också att det brustit i kommunikationen då samma kund vid ett tidigare tillfälle skulle hem från sjukhuset.