Misshandel av barn avskrivs

JÄRFÄLLA Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta en utredning om misstänkt barnmisshandel.

Enligt de kontakter IVO har tagit med socialtjänsten har socialtjänsten gjort hembesök hos respektive förälder och då konstaterade att det inte fanns någon omsorgsbrist kring barnen.

IVO har nu kommit fram till att inget tyder på brister i socialtjänstens handläggning.