misshandelsfallen ökar kraftigt i Vaxholm

VAXHOLM Förra året ökade de anmälda våldsbrotten i Vaxholm med mer än 40 procent jämfört med 2012.

Totalt anmäldes 82 våldsbrott, med råge den högsta siffran hittills i Vaxholm, enligt Brottsförebyggande rådets databas från 1996 och framåt. Enligt de preliminära siffrorna är det misshandelsbrotten som ökat, medan övriga våldsbrott, exempelvis rån är kvar på samma låga nivå som tidigare.