Misshandelsoffer kräver skadestånd på 44 500 kronor

En man i Upplands Väsby kräver på 44 500 kronor i skadestånd efter en misshandel.
En man i Upplands Väsby kräver på 44 500 kronor i skadestånd efter en misshandel.
En man som misshandlats i Upplands Väsby kräver 44 500 kronor i skadestånd. Enligt åklagaren ska mannen ha mottagit slag mot ansiktet i somras och en betydande del av beloppet avser förlorad arbetsinkomst.

I den stämningsansökan som inkommit till Attunda tingsrätt menar åklagaren att misshandeln ska ha ägt rum i närheten av Smedby i juni förra året,

Misshandeln ska ha bestått av knytnävsslag mot ansikte och nacke.

Den misshandlade mannen gör anspråk på 44 500 kronor i skadestånd. En större del av summan avser förlorad arbetsinkomst, men även kränkning, samt sveda och värk.

Bevisen

Som bevisning åberopar åklagaren förhör med den tilltalade mannen, vittnen, fotografier och journalanteckningar.

Förhör har hållits med de två männen inblandade i fallet.