Misshandlade barn får vänta på hjälp

Socialtjänsten hinner inte utreda ärenden där barn far illa – bland annat flera fall av barnmisshandel.

Nu slår tjänstemännen larm och lämnar över ansvaret för utredningarna på politikerna.

Antalet anmälningar till socialtjänsten i Tyresö har ökat kraftigt den sista tiden sedan kommunen startat projekt där fler barn som far illa upptäcks. Bland annat har ett samarbete med personal på skolor genererat en kraftig ökning av antalet anmälningar.

I förra veckan slog personal på individ- och familjeomsorgen larm.

De socialsekreterare som ska utreda vilka åtgärder som ska sättas in, hinner inte med.

Ett 50-tal ärenden har inte avslutats inom den tid som socialtjänstlagen föreskriver. Ett 20-tal ärenden, varav flera handlar om misstänkt barnmisshandel, har inte ens inletts.

Socialsekreterarna menar att de inte längre kan ansvara för att lagen följs och har därför lämnat över ansvaret för ärendena till politikerna i socialutskottet.

– Vi har länge talat om för politikerna att vi inte har en hållbar situation, men det har bara pratats om besparingar och nedskärningar, säger Eva Persson, ordförande för akademikerförbundet SSR.

Individ- och familjeomsorgen i Tyresö har de senaste åren skurit i icke-lagstadgade, förebyggande delar av verksamheten, för att lägga mer kraft på de delar man enligt lag är ålagd att utföra – bland annat barnutredningar.

Högre löner i andra kommuner har dock dränerat kommunen på utredare.

Andreas Jonsson (M) ordförande i socialnämnden uppger att han varit medveten om situationen, men att man hela tiden trott att antalet ärenden snart ska minska.

Hade man vetat redan 2011 att projekten skulle rendera så många anmälningar, hade man agerat annorlunda, säger han.

– Den uppkomna situationen är mycket allvarlig. Vi måste ju följa lagen, men kan inte trolla med knäna. Nu gör vi vad vi kan för att hitta tillfälliga konsulter och rekrytera socialsekreterare. Vi undersöker också om andra personalgrupper kan avlasta socialsekreterarna, säger han.

Oppositionen menar att krisen visst gått att förutse.

– Socialsekreterarna har slagit larm i flera år och de styrande politikerna har inte gjort något för att förbättra situationen, säger Anita Mattsson (S).

Även miljöpartisten Marie Åkesdotter är kritisk:

– Vi har krävt fler tjänster och höjda löner länge. Nu har moderaternas snåla budget lett till att barn som far illa inte får den hjälp de har rätt till och barnmisshandel kan fortgå.

Fakta

Allt fler utredningar

Antalet inledda barn-utredningar i Tyresö:

2010 420

2011 428

2012 454

2013* 494

Fram till 29 november.

Källa: tyresö kommun