Fler misshandlade kvinnor än statistiken visar

84 fall av kvinnomisshandel i Tyresö anmäldes förra året. Men troligtvis är de långt fler som har blivit utsatta.

Statistiken över anmälda brott är tydlig. De allra flesta kvinnor som anmälde en misshandel i Tyresö kommun förra året blev utsatta inomhus och av någon de hade en nära relation med.

Är det er bild också?

– Ja, de vi kommer i kontakt med har upplevt våld i hemmet, säger Sylvia Ljungdahl, vice ordförande i Tyresö kvinno- och tjejjour.

Statistik visar att de flesta blir slagna inomhus.

Hon berättar att det kan handla om slag, våldtäkter, att få håret avslitet eller armar brutna.

– Många upplever att de psykiska såren är värre, att bli förnedrad, att bli kallad hora, urusel mamma, hoten om att inte få behålla barnen. En avslagen arm läker, men våldet som sitter på insidan läker inte lika lätt.

Det är troligtvis många fler som har blivit utsatta än vad statistiken visar. Brottsförebyggande rådet gjorde för två år sedan en kartläggning som visade att det är ovanligt att personer som utsatts för våld av en nuvarande eller tidigare partner anmäler brottet. Fem procent av kvinnorna i studien uppgav att de hade polisanmält händelsen de hade varit med om.

Kvinnojouren i Tyresö uppmanar de kvinnor som hör av sig att polisanmäla.

– De flesta anmäler inte. De är rädda för att det ska bli värre, de törs inte, de vill inte anmälan barnens pappa. Framför allt är de flesta rädda för vidare repressalier, säger Sylvia.

Via jouren kan våldsutsatta kvinnor få hjälp med till exempel polisanmälan och bostad men också få kontakt med advokat, socialförvaltningen och psykiatrin.

– De kan få hjälp med allt, både praktiskt och fysiskt på alla plan, säger Sylvia.

Fram till mitten av november hade Tyresö kvinnooch tjejjour tagit emot ett 60-tal samtal samt 20 kvinnor och 15 barn i det skyddande boendet.

Läs mer: Anna vågade lämna våldsam sambo