20

år fyller fritidsgården Allhuset på Lidingö i april. Förra veckan firades jubilaren som är en populär mötesplats för alla som går i särskolan på ön.