Missnöje bland strokepatienter

LÄNET 44 procent av strokepatienterna är missnöjda med sin rehabilitering, enligt Hjärt- lungfonden. Efter den första akutvårdsfasen behövs ofta exempelvis rörelse- och talträning under lång tid..