”Missnöje kan öka engagemang”

Maria Solevid, statsvetare vid Göteborgs universitet.
Maria Solevid, statsvetare vid Göteborgs universitet.
– Äldre och yngre tycker oftare att de inte kan påverka politiken. Det säger Maria Solevid, statsvetare. Men generellt visar undersökningar att fler upplever att de kan påverka. För de som inte håller med finns också en uppsida: Det kan i sig bli en drivkraft att engagera sig.

Känslan att man kan påverka är allra störst på kommunal nivå och blir mindre ju längre man har till makten. Dessutom har uppfattningen att man blir lyssnad på ökat generellt i Sverige. Det säger Maria Solevid, lektor vid Göteborgs universitet som forskat om politiskt deltagande.

– Det SOM-undersökningar* visar är att det går svagt uppåt sedan 1999.  I EU tycker få att de kan påverka, men på kommunal nivå tycker 25-30 procent att de har mycket eller ganska stora möjligheter att påverka beslut.

Kvinnor kan mindre men röstar mer

Undersökningar visar att det är små skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar sin möjlighet att påverka. Det gäller även valdeltagandet där kvinnor sedan 1980-talet gått om männen, åtminstone i riksdagsvalen.

Däremot visar både svenska och internationella undersökningar att kvinnor kan mindre om politik.

– All forskning visar att kvinnor generellt har lägre politisk kunskap än män. Det gäller både faktafrågor och processfrågor.

Varför det är så är oklart, särskilt som kvinnor i Sverige är mer välutbildade än män.

Bland yngre och äldre – 65+ – är det vanligast att man upplever att man inte kan påverka. I åldersgruppen 60-65 återfinns däremot de som är mest delaktiga i det politiska livet.

– Högre utbildning går också hand i hand med högre intresse för politik och leder till man deltar mer.

Vad händer när medborgarna upplever att de inte kan påverka?

Har man försökt påverka men inte fått gehör kan det leda till att man får mindre lust att påverka igen och blir mindre nöjd med demokratin. Men missnöje och vilja till förändring är också viktiga drivkrafter till politiskt deltagande.

 *SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför bland annat stora opinionsstudier och studerar svenskarnas vanor och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.