Missnöje med färre busstopp för fyran

Östermalm En Östermalmsbo som är missnöjd med att två av fyrans hållplatser i stadsdelen tas bort, har hört av sig till stadsdelsförvaltningen.

I stället menar medborgaren att Östermalms stadsdelsförvaltning borde jobba för att få fler hållplatser i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen svarar dock inte på synpunkterna, utan skickar dem vidare till trafikkontoret. Hållplatserna väntas vara borta till årsskiftet.

Cyklister tackas och uppmuntras

Östermalm Stockholms stad tackar alla i staden som cyklar genom att dela ut gåvor till cyklister på 17 olika platser i stan.

Bland annat står presentutdelarna vid Raoul Wallenbergs torg, Lidingöbron på Roptenssidan och vid Roslagstull.

Kampanjen ”Tack för att du cyklar” genomförs av staden tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Förutom att tacka, vill man även uppmuntra stockholmarna att fortsätta cykla även under vintern genom den årliga kampanjen.