Missnöje med skolpaviljonger

ENEBYBERG Föräldrar på Brageskolan tycker att de paviljonger som kommunen ska beställa till Brageskolan är för små.

Paviljongerna inte anpassade för fritids och skola för lägre åldrar eftersom det inte finns tillräckligt med grupprum. Endast ett klassrum och ett litet grupprum, menar de.

Det finns till exempel inte plats för hängare till alla barnen i kapprummet, inga personalutrymmen och därmed inga förutsättningar för lärare att planera undervisning, påpekar de. Det blir en yta på 5,5 kvadratmeter per barn när riktlinjen för nya skolor är att varje barn behöver en yta på 8–10 kvadratmeter.