Missnöjet med skolorna är kvar

Enkäten­ efter beslutet om den nya skolorganisationen är färdig. Och svaret är tydligt.

Förtroendet för kommunen bland föräldrar och lärare är litet.

Beslutet om den nya skolorganisationen, från 2012, skapade massiv kritik mot politiker och ledde till en folkomröstning för ett år sedan. Efteråt fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en dialog med föräldrar och personal, där alla nu fått säga vad de tycker om förändringarna.

I förra veckan presenterades svaren till den webb­baserade enkäten i en slutrapport och resultatet är tydligt. Det finns fortfarande ett stort missnöje när det gäller Kyrkskolan, där man vill utöka årskurserna till F-6.

Dessutom finns generella anmärkningar kring skolmiljöerna med för stora klasser, mobbning och undermålig skolmat.

Men att politikerna ska lyssna på åsikterna tror varken föräldrar eller personal.

Enligt rapporten finns en bristande tilltro till att det ska hända något efter dialogen och att kommunledningen inte kommer att ta till sig av kritik eller förslag.

Cecilia Strömmar (S) har engagerat sig i Folkinitiativet, som genomdrev folkomröstningen. Hon tycker att kommunledningen måste agera.

– Nu när man har fått svart på vitt vad både föräldrar och personal tycker så borde man lyssna på det och öppna upp för nya beslut, säger hon.

Monica Pettersson, (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att ledningen kommer att arbeta utifrån slutrapporten, men stänger dörren om nya beslut kring Kyrkskolan.

– Det finns ett antal saker som vi behöver ta tag i, men missnöjet om Kyrkskolan tänker jag inte bemöta, säger hon.

Fakta

Många vill ha ny organisation

Efter det kritiserade beslutet om den nya skolorganisationen genomfördes en folkomröstning förra året.

På frågan ”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder?” svarade 65 procent ja.

Efter omröstningen har kommunen låtit berörda svara på en enkät, som nu presenterats.