Misstag bakom brand vid järnväg

HÄGGVIK Bakgrunden till branden vid en transformatorstation i Häggvik som orsakade stora förseningar i maj är nu klarlagd.

Enligt Trafikverkets utredning ligger ansvaret på en elektriker som skulle genomföra underhållsarbeten.

Elektrikern glömde helt enkelt att kontrollera att en kabel inte var strömförande. I samband med att kabeln kapades började det brinna.

Trafikverket har till följd av branden bytt ut elentreprenören och ändrat rutiner.