Misstankar på boende utreds

En funktionshindrad som vårdas av Huddinge kommun kan ha blivit utsatt för misshandel. Distriktssköterskan slog larm och kommunen utreder nu händelsen.

Det var i början av mars det hände. De ansvariga på social- och äldreomsorgsförvaltningen är mycket förtegna, men en anmälan om allvarliga missförhållanden, en så kallad lex Sarah-anmälan, har gjorts.

Av anmälan framgår att en distriktssköterska har slagit larm om att en person som vårdas enligt LSS och är beroende av personlig assistans dygnet runt har haft oförklarliga blåmärken på kroppen. Blåmärkena har undersökts och dokumenterats av läkare och personens gode man har underrättats. Däremot har ingen polisanmälan ännu gjorts.

– Misshandel är den första associationen man får när det kommer in en anmälan med såna här uppgifter, säger Gabriel William-Olsson som nu fått uppdraget att utreda den aktuella händelsen.

Han säger att det är mycket ovanligt med misshandelsfall på LSS-boenden i Huddinge kommun. Det har gjorts anmälningar om stölder och övergrepp, men inte om misshandel.

Om sjukvårdspersonal tagit allvarligt på saken kan det enligt Gabriel William-Olsson vara en indikation på att det rör sig om någonting onormalt. Han ska nu sätta sig in i frågan.

I anmälan rapporterar enhetschefen Ulla Lannermo att hon haft samtal med fyra av fem assistenter. Varför hon inte talat med den femte vill hon inte uppge.

– Jag kan inte kommentera enskilda fall, säger hon.

På frågan vilka åtgärder hon kan tänkas vidta i en egen fortsatt utredning säger hon:

– Det kan vara arbetsrättsliga åtgärder till exempel.

Fakta

Anmälningar

Sedan 1 juli har Huddinge kommun upprättat 22 lex Sara-anmälningar om allvarliga missförhållanden i LSS-vården.

Av dessa har nio gått vidare till Socialstyrelsen, fyra har resulterat i polisanmälningar.

Källa: Huddinge kommun