Misstänks för sifferfiffel

Solna

Ett telemarketingföretag i Solna gick i konkurs i april och nu misstänks ägarna för bokföringsbrott. Konkursförvaltaren har inte fått in bokföringsmaterial från ägarna och därför anmält misstanke om bokföringsbrott alternativt vårdslöshet mot borgenärer till Ekobrottsmyndigheten. Enligt anmälan har ägarna sagt till konkursförvaltaren att bokföringen stulits.