30

procent avföräldrar med barn inom förskolan i Danderyd är i mycket nöjda med gruppstorleken inom förskolan, vilket är högsta betyg i Skolverkets nya föräldraundersökning.