39

kvadratmeter är den genomsnittliga bostadsytan per person i Järfälla, enligt SCB. Mest trångbodda i länet, och landet, är de i Stockholm som i snitt bor på 34 kvadratmeter.