Misstänkt olja kan vara sot

Den misstänka oljan i Stockholms skärgård kan i själva verket vara sot
Den misstänka oljan i Stockholms skärgård kan i själva verket vara sot
Ämnet i Jungfrufjärden i Stockholms skärgård som misstänkts vara olja kan i själva verket vara sot som fallit från det lågt hängande molntäcket.

Kustbevakning har skickat prover för analys, skriver Sveriges radio.

Sotet kan komma från en industri, som fallit på havsytan.