Misstänkta sexuella övergrepp där personal utsatt brukare

Täby kommun Lex Sarah-anmäler ett andra fall av misstänkta sexuella övergrepp. Denna gång ska det ha skett på kommunens eget boende.
På ett kommunalt och ett privat boende ska det finnas misstankar om sexuella övergrepp.
De senaste månaderna ska två misstänkta sexuella övergrepp ha ägt rum på boenden inom Täby kommun.
I båda fallen ska brukare ha utsatts av personal som arbetade på de aktuella boendena.

Täby kommun har sedan tidigare Lex Sarah-anmält det ena ärendet och nu bekräftar ansvarig chef att även ytterligare en anmälan till IVO kommer att göras – polisutredningar pågår i båda fallen.

I det första fallet ska en brukare valt att berätta för personalen på sin dagliga verksamhet att hen blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp på sitt boende och att förövaren skulle vara någon ur personalen.

På den dagliga verksamheten, som drivs i kommunal regi, kontaktades ansvarig chef som fick informationen om vad brukaren sagt. Det hela ska ha kommit på tal på en fredag och av kommunens Lex Sarah-anmälan framgår att det tog först till måndagen innan boendet fick veta vad brukaren sagt.

Kommunen skriver: ”… Konsekvenserna för den enskilde blev att brukaren skulle kunna bli utsatt fler gånger under helgen.”

– Vi valde att göra en IVO-anmälan när det gäller den här händelsen därför att vi tycker inte att verksamheten handlade rätt. Det som är bristen är att man inte informerade boendet fören på måndagen, säger Camilla Wass, avdelningschef, Täby Kommun.

Camilla Wass berättar att det handlar om ett privat drivet boende inom Täby kommun. Hos IVO har en Lex Sarah-anmälan inkommit även från huvudmannen för det aktuella boendet. Enligt den framgår att den misstänkta personens tjänst omgående avslutades.

Misstänkt sexuellt övergrepp på kommunens boende

Men det ska visa sig att det hos Täby kommun finns ytterligare ett ärende som ska ha inträffat i mitten av mars som rör misstankar om sexuella övergrepp. Av en kort händelserapport från kommunens diarium framgår:

”En brukare uppger att en **** har tagit hen utanpå kläderna mellan benen.”

Enligt händelserapporten ska det ha skett på ett kommunalt boende.

– Jag har fått veta att det är en brukare på ett av våra boenden som har uppgett att det är någon i personalen som har tagit på hen, och nu utreder vi vad som har hänt, säger Camilla Wass och fortsätter:

– Den misstänkte medarbetaren jobbar inte kvar i verksamheten. Vi plockade bort personen omedelbart och sedan får polisen göra sin utredning.

Till Mitt i bekräftar Camilla Wass att Täby kommun kommer att Lex Sarah-anmäla även den här händelsen.

Hos IVO Öst svarar man att den Lex Sarah-anmälan som inkommit gällande den dagliga verksamheten ännu inte tilldelats en utredare.