Två misstänkta sexövergrepp i Tensta Basket

Tensta basket tvingades lägga ner projektet där de skulle lära nyanlända spelare svenska eftersom SFI aldrig backade upp projektet.
Tensta Basket.
Endast 22 av 66 idrottsklubbar som Lokaltidningen Mitt i har kartlagt i Stockholm kräver att alla barn- och ungdomsledare visar att de inte har dömts för sexbrott.
Trots två tidigare misstänkta fall av sexuella övergrepp kräver inte Tensta Basket klubbens ledare visar utdrag ur belastningsregistret. Även Akropol Basket avstår medan Kista SC kräver registerutdrag.

Två av tre kollar inte om ledare är sex-dömda


Vid två fall under 2000-talet har barn i Tensta Basket berättat hur de utsatts för sexuella övergrepp av tränare i klubben.

– I det ena fallet var även socialen och skolan inkopplad. Vår ordförande tog tag i ärendet. Tränaren fick sluta sitt coachuppdrag och blev även omplacerad på sin arbetsplats om jag minns rätt, säger Georgios Koukouvinos, idrottsansvarig i Tensta Basket.

”Var aldrig mer i klubben”

I det andra fallet fick spelarna skriva ner sina berättelser.

– Vi kallade ledaren till ett möte men han dök aldrig upp. Han slutade och var aldrig mer i klubben, säger Georgios Koukouvinos.

Anmälde ni till polisen eller socialtjänsten?

– Nej, det fanns inga konkreta bevis. Men vi tog uppgifterna på allvar och då valde han att avsluta coachuppdraget.

Borde ni inte ha kopplat in polisen?

– Nej, det borde vi inte ha gjort. Spelarna berättade och han försvann ur bilden. Vi tyckte inte att vi hade något att gå vidare med.

Begär ni utdrag ur belastningsregistret för barn- och ungdomsledare?

– Vi har gjort det vid några tillfällen men inte alla gånger. Senast vi begärde var nog sju, åtta år sedan.

Vore det inte bra att begära registerutdrag av era ledare med tanke på de två fallen ni haft?

– Nej, inte som det ser ut just nu. Det finns inte någon anledning. Vi är en stor ideell förening och vi har inte de resurserna. Dyker det upp något fall så stannar vi upp.

Vad avgör om ni begär ett registerutdrag?

– Om det finns indicier försöker vi ta reda på bakgrund. Speciellt om det är ledare som har varit runt i flera föreningar som söker sig till oss då vill vi veta. Många av våra ledare har varit våra egna spelare när de var yngre. Vi har skickat dem på utbildningskurs. Det är inte okända personer.

Har ni en policy för att undvika sexuella övergrepp?

– Nej, ingen speciell nedskriven policy. Det står inte på dagordningen. Vi håller på med ungdomsidrott det finns 1000 andra saker som är viktigare som vi inte hinner med. Det är ingenting som vi prioriterar. Det är en jätteviktig sak men ingenting som vi upplever förekommer jämt och ständigt, säger Georgios Koukouvinos.


”Stoppa pengar när klubbar ej kollar ledare”


”Smart när man jobbar med barn”

Inte heller grannklubben Akropol Basket begär att deras ledare ska visa utdrag ur belastningsregistret.

– De vi rekryterar är främst från föreningen. Självklart finns tankarna om vi tar in folk utifrån att kolla det. Det är väl något vi kanske får börja med. Det är väldigt smart när man jobbar med barn, säger Jonny Ishak, sportchef i Akropol Basket.


Ministern: ”Kan absolut diskutera ett krav”


”Ska ju solklart vara så”

Däremot kräver fotbollsföreningen Kista Sports Club med 413 medlemmar från och med i år registerutdrag från alla barn- och ungdomsledare.

– Vi fick frågan från en förälder i början av året. Vi undrade varför vi inte hade tänkt på det tidigare. Det ska ju solklart vara så, säger Gabriel Serban, sportchef i Kista SC.

Inrättat trygghetsgrupp

Dessutom har klubben tillsammans med Rädda Barnen tagit fram en handlingsplan för hur man ska hantera alltifrån mobbning till sexuella trakasserier.

– Vi har inrättat en trygghetsgrupp och har telefonnummer som man kan ringa om man bara skulle misstänka något, säger Gabriel Serban.

Fakta

Så gjorde Mitt i undersökningen

66 föreningar (tre av de största föreningarna i varje kommun i Mitt i:s utgivningsområde*) fördelade på olika idrotter fick svara på tre frågor:

1) Begär ni utdrag ur belastningsregistret för barn och ungdomsledare?

2) Har ni en policy för att undvika sexuella övergrepp?

3) Har ni haft något fall av misstänkt sexuellt övergrepp
i klubben?

*Hela Stockholms län utom Ekerö, Norrtälje, ­Nynäshamn, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje.

Fakta

Så säger lagen

Sedan den 1 januari 2001 ska personer som erbjuds arbete inom förskola, skola och annan barnomsorg visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar i fall personen har dömts för sexualbrott och barnpornografibrott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån.

Sedan 18 december 2013 har även idrottsföreningar möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret av personer som ska arbeta med barn.

Fakta

Hit kan du vända dig

Misstänker du att ett barn far illa rekommenderas du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att misstänker eller känner oro.

Socialjouren, dygnet runt för akuta ärenden, 08-508 400 00.

Bris stödlinje för barn, 116 111.

Bris vuxentelefon, 0771-50 50 50.

Polisen, 11414. Akuta ärenden: 112.