ANNONS

Mitt i avslöjar: Arrivas tomgångskörning bryter mot lagen

bussar
Vaxholmsbon Göran Nilsson störs av bussarna som körs länge på tomgång. Han har sin balkong mot hållplatsen i Söderhamnen.
Vaxholmsbon Göran Nilsson störs av bussarna som körs länge på tomgång. Han har sin balkong mot hållplatsen i Söderhamnen.
Mitt i granskar Arriva som sköter stora delar av kollektivtrafiken i länet åt SL.

Vi kan avslöja att företaget tomgångskört sina bussar i garagen i Norrort.

Därmed har Arriva brutit mot både lag och lokala ordningsföreskrifter.
ANNONS

För tre år sedan ertappade polisen Arriva med att köra 30-40 bussar på tomgång tidigt på morgonen i bussdepån i Täby. När polisen återvände en halvtimme senare stod bussarna fortfarande på tomgång. Det ledde till en polisanmälan och förundersökning om misstänkt miljöbrott.

Arrivas förklarade tomgångskörningen med att man haft tekniska problem med uppstartsrampen i Täbygaraget, som ska garanterar uppvärmning och eltillförsel nattetid. Bussarna hade startats upp av inhyrd personal som en provisorisk lösning. Så snart problemen uppdagades åtgärdade man det och tomgångskörningen upphörde.

Både polisen och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor nöjde sig med Arrivas förklaring och de åtgärder som företaget vidtog.

– Det blev utagerat så vitt jag vet, jag har inte hört någonting om att det skulle vara fortsatta problem, säger Gregor Hackman, chef på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Men Mitt i har pratat med personal på Arrivas depåer i Råsta och Täby som vittnar om att det fortfarande förekommer omfattande tomgångskörning under kalla mornar.

– Ibland är det fem minuter, ibland en halvtimme och ibland över en timme, säger en förare i Täby som Mitt i pratat med.

Nu har vi fått uppgifter som tyder på att deras vittnesmål stämmer. Mitt i har kommit över ett mejl från januari i år där en biträdande driftschef verkar beordra personal i Täby att tomgångsköra bussar.

”Vi vet redan att vissa bussar är svårstartade, starta de innan de går ut” skriver chefen.

Vidare skriver denne att de måste hålla koll på de bussar som startats eftersom det förra veckan var någon ”som stängde av de vagnar vi startade på morgonen”.

ANNONS

Skälet till tomgångskörningen är att man vill värma upp bussarna. För Arriva har det varit ett stort problem. Fackförbundet Kommunals skyddsombud har anmält Arriva till Arbetsmiljöverket vid ett flertal tillfällen på grund av att uppvärmningen av företagets bussar inte fungerat. I en anmälan till Arbetsmiljöverket från den 8 mars i år skriver skyddsombudet att det finns cirka 25 stycken anmälningar om kalla bussar, och att mörkertalet är stort eftersom förare är rädda om sina anställningar och därför inte vill anmäla.

Att tomgångsköra motorn kan fungera som ett sätt att värma upp bussarna. Det är tillåtet att tomgångsköra fordon i en minut. Står de längre än så utgör det ett brott.

– Det är både ett miljöbrott och ett brott mot lokala ordningsföreskrifter, säger polisen Anders Enquist som var med och utredde Arriva när de anmäldes senast.

Enligt Arriva själva förekommer det dock ingen tomgångskörning.

– Det kan ha förekommit någon enstaka gång, men det finns ingen systematik i det. Vårt budskap är glasklart, vi tomgångskör inte våra bussar mer än tillåtet. Det finns inte ens några kommersiella skäl till det eftersom motorerna slits då, säger företagets kommunikationschef Tomas Hedenius.

Tvärtemot de anställda som Mitt i pratat med menar han att mejlen från den biträdande driftschefen inte behöver vara en uppmaning till tomgångskörning. Istället kan det vara en uppmaning att köra bussarna ett varv runt depån för att värma den.

– Om det behövs så kör man bussen ett varv, men någon tomgångskörning är det inte frågan om, säger Tomas Hedenius.

Men enligt uppgifter till Mitt i är det inte bara i garagen som Arriva tomgångskör sina bussar. Till Söderhamnen i Vaxholm anländer flera bussar dagligen, ofta ställer de sig i kö. I stället för att slå av motorerna låter förarna dem gå.

– Det är mycket vanligt. Jag har loggat dem med att tomgångsköra fem minuter under min balkong och konstaterat det för min fru, säger Vaxholmsbon Göran Nilsson.

Den bilden bekräftas av flera andra Vaxholmsbor som Mitt i pratat med.

– Ja, det stämmer. Speciellt på vintern. Det kan pågå mellan fem och tio minuter. Det är inte okej. De borde tänka på folk omkring, med avgaser och sånt, säger Ulf Winzerling som bor i närheten av Söderhamnen.

Borde inte Arriva skärpa sig om de redan tidigare utretts för misstänkt brott?

– Ja, enligt förskrifterna får de inte göra så, men det enda vi kan göra är en åtalsanmälan. Det bästa vore ju om det verkligen ledde till ett åtal, säger Malin Lindkvist, inspektör på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Läs mer:

Så utnyttjar Arriva sina förare:

http://mitti.se/sa-utnyttjar-arriva-sina-bussforare/?tag=taby

Arriva skickar ut trasiga bussar i trafik:

http://mitti.se/arriva-skickar-ut-trasiga-bussar-i-trafik-2/?tag=taby

”Modernt slaveri”. Facket rasar mot Arriva efter Mitt i:s avslöjande:

http://mitti.se/facket-en-skamfor-branschen/?tag=taby

”Vi följer avtal och regler”. Arriva svarar:

http://mitti.se/arriva-svarar-vi-foljer-avtal-och-regler/?tag=taby

SL lovar att utreda Arriva:

http://mitti.se/efter-mitt-is-granskning-nu-ska-sl-utreda-arriva/?tag=taby

Politiker lovar krafttag:

http://mitti.se/efter-mitt-is-avslojanden-politikerna-kraver-atgarder/?tag=taby

”Felen är inte systematiska”. Arriva står fast vid sin bild:

http://mitti.se/arriva-det-finns-ingen-systematik-i-felen/?tag=taby

Fakta

Förbudet ska skydda miljö och hälsa

Ur ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö”

14§

Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut.

Detta gäller inte om:

• trafikförhållanden föranlett att fordonet stannat i t.ex. trafikkö.

• motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.

Källa: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.