Mitt i avslöjar: Avlopp rann rakt ut i Orlången

Orlången har sedan länge varit övergödd. Nu står det klart att avloppsvatten från flera platser i Huddinge runnit ut i sjön.
Orlången har sedan länge varit övergödd. Nu står det klart att avloppsvatten från flera platser i Huddinge runnit ut i sjön.
I ett flerfamiljshus i Visättra var avloppsrören felkopplade och bajsvatten rann ut i dagvattenledningar och i Orlången.
I ett flerfamiljshus i Visättra var avloppsrören felkopplade och bajsvatten rann ut i dagvattenledningar och i Orlången.
Avlopps- och bajsvatten har i åratal spolats rakt ut i vattendrag i Huddinge och Stockholm.

15 felkopplade avloppsledningar har hittills hittats av Stockholm vatten.

Ett av husen är ett flerbostadshus i Visättra som släppt ut avlopp i Orlången. Och det kan finnas fler.

I februari 2015 avslöjade Mitt i att ett hus på Strandvägen på Östermalm släppt ut avloppsvatten i Djurgårdsbrunnsviken i 85 år. Ett utsläpp som visade sig ha bidragit till övergödningen i viken.

Efter upptäckten började det kommunala bolaget Stockholm vatten undersöka om det fanns fler ställen med felaktiga ledningar.

Och det fanns det. Ett år senare har hela 15 felkopplingar upptäckts i Stockholms stad och Huddinge.

Här har vatten från exempelvis toaletter, duschar och handfat inte skickats via avloppsledningarna till reningsverken. I stället har det forsat in i dagvattenledningarna och ut i närmaste vattendrag.

Mitt i har tagit del av alla adresser där felkopplingar upptäckts. Det visar sig att avloppsvatten runnit ut i bland annat Orlången, Mälaren i Husarviken och i Årstaviken. En mycket grov uppskattning är att ungefär 23 miljoner liter avloppsvatten runnit ut bara under 2015. Det motsvarar drygt nio olympiska bassänger.

Ett av husen är ett flerbostadshus i Visättra, ett annat en kommunal förskola i samma område. Från båda har avloppsvatten runnit ut i Orlången under några år.

– Felkopplingen skedde i samband med ombyggnationer på förskolan Ladan och i lägenheterna på Sågstuvägen. På förskolan blev renoveringen klar 2014 och på Sågstuvägen 2013, säger Cristina Gonzalez Pons, kommunikationsansvarig för Huge som är ansvarigt för driften för båda fastigheterna.

När Stockholm Vatten hörde av sig grävdes ledningarna upp och kopplades om på rätt sätt, enligt Huge.

– Felkopplingar av detta slag är väldigt ovanliga och ska ju inte hända, därför är det väldigt bra att Stockholm Vatten uppmärksammade det, säger Cristina Gonzalez Pons.

Felkopplingarna har hittats i såväl miljonprograms­hus som enstaka villor, företagslokaler och nybyggda bostadsrätter.

Enligt Johan Gustafsson, som ansvarat för utredningen på Stockolm vatten, är det svårt att veta hur länge avloppen varit felkopplade.

Att det blir felkopplingar kan bero på misstag när huset byggs eller vid stambyten. Ansvaret att åtgärda felen ligger hos fastighets­ägaren. Hittills har 13 av de 15 fastigheterna åtgärdats, däribland samtliga fastigheter i Huddinge.

Arbetet kommer nu att fortgå och Johan Gustafsson tror att det finns fler, oupptäckta felkopplingar i Stockholmsområdet.

– Vi har bara tittat på en begränsad del av vårt ledningsnät, säger han.

Badsäsongen har just dragit i gång och många badsugna oroar sig för vattenkvaliteten. Men enligt Johan Gustafsson finns det inget som tyder på att avloppsvatten runnit ut intill de officiella strandbaden.

Vattenmiljön är det värre med. Orlången har sedan länge varit övergödd, och har nu fått ta emot felkopplat avloppsvatten från flera platser i kommunen. Och i Bällstaån, som redan tidigare var ett av Stockholms smutsigaste vattendrag, har flera av avloppen i västerort runnit ut.

Enligt Johan Gustafsson är det svårt att veta vilken miljöpåverkan felkopplingarna har haft.

– Att felkopplingarna åtgärdas gör inte att kvaliteten i Bällstaån blir bra, men det är så klart en förbättring för miljön i ån att spillvattentillförseln tas bort.

Enligt honom finns det just nu inga rättsliga processer på gång mot någon av fastighetsägarna.

Fakta

Så hittades läckorna

Husen har hittats genom provtagningar där dagvattnet rinner ut i de olika vattendragen.

Om bakterier hittats har man spårat felen tillbaka till källan genom ledningssystemet, både med nya prover och med kameror, till man hittat de enskilda fastigheterna.

Eftersom Stockholm vatten inte bestämmer över de enskilda tomterna har fastighetsägarna fått tillsägelser om att åtgärda felkopplingarna, något som hittills har skett i 13 av 15 fall.

Felkopplingar beror på misstag när huset byggs eller efter exempelvis ett stambyte och ansvaret ligger, enligt Stockholm vatten, alltså hos fastighetsägaren att åtgärda felen.

Källa: Stockholm vatten
Fakta

Här har utsläpp kunnat spåras

Nybyggd villa i Huddinge.

Företagsbyggnad i ett industriområde i Huddinge.

Förskola i Huddinge.

Flerfamiljshus i Visättra i Huddinge.

Flerfamiljshus på östra Kungsholmen nära Stadshuset.

Flerfamiljshus i Råcksta

Företagshus i Lunda industriområde i Spånga.

Nybyggt flerfamiljshus i Norra Djurgårdsstan.

Flerfamiljshus ägt av Svenska bostäder nära Tensta centrum.

Område med flera fler­familjshus i Tensta.

Flerfamiljshus i Vårberg.

Villa vid vattnet i Mälarhöjden.

Villa i Spånga.

Två villor i Hässelby villa­stad.

Företagslokal i partihallsområdet i Årsta.

Källa: Stockholm vatten