Mitt i avslöjar: Kyrkorådet struntade i fackets varningar

Enligt en intern rapport har Täby församling haft stora problem med en otrygg arbetsmiljö.
Enligt en intern rapport har Täby församling haft stora problem med en otrygg arbetsmiljö.
Kyrkorådet kunde ha räddat arbetsmiljön i Täby församling redan för tre år sedan. Istället valde man att ignorera de varningar som fanns. Något som lett till att ett fyrtiotal anställda sagt upp sig. Det står klart efter att Mitt i granskat församlingens arbete.

För fyra år sedan utsågs Täby församling till årets arbetsgivare av Svenska kyrkan. Sedan dess har mycket hänt.

I somras kunde Mitt i Täby avslöja att mycket inte stod rätt till i församlingen. I en internrapport beskrevs arbetsmiljön som otrygg. Anställda och frivilliga ska ha känt sig rädda och mått dåligt.

Problemen var så stora att ett fyrtiotal personer valt att lämna sina jobb i församlingen under de senaste två åren.

I rapporten pekades den dåvarande kyrkoherden ut som ansvarig för många av problemen.

En person som Mitt i pratat med beskriver henne som oberäknelig och aggressiv.

– Hon kunde börja skälla och skrika på folk helt utan anledning, säger hen.

Rapporten gjordes av en konsult på uppdrag av kyrkorådet. I samband med att den sammanställdes valde kyrkoherden att avsluta sin anställning.

När Mitt i pratade med kyrkorådets ordförande Rolf Ericsson (Borgerligt Alternativ) i somras menade han att han inte känt till problemen med arbetsmiljön.

Men Mitt i:s granskning visar att kyrkorådet varnades för att arbetsmiljön skulle försämras med den dåvarande kyrkoherden redan innan hon anställdes.

I protokoll från de mbl-förhandlingar som hölls under anställningsprocessen framgår att samtliga fackförbund i församlingen protesterade mot valet av kyrkoherde.

I en gemensam skrivelse beskriver de att flertalet medlemmar känt djup oro över valet av kyrkoherde. Om hon anställs, står det i skrivelsen, riskerar arbetsmiljön att försämras markant.

Trots det valde man från kyrkorådets sida att anställa henne. Något som alltså fick precis de effekter som fackförbunden varnade för.

När Mitt i först tar upp frågan med kyrkorådets ordförande Rolf Ericsson menar att han först att inte känt till fackets invändningar. Sedan han fått se protokollen som han själv undertecknat ändrar han uppfattning.

– De ville ha in en skrivelse i ett av mbl-protokollen om att de hade en avvikande uppfattning. Det är inget ovanligt att man har olika åsikter. Eftersom de inte hade någon skrivelse klar vid mötet fick de lägga in den i efterhand. De meddelade sedan samstämmigt att de avstod från att begära central förhandling, säger Rolf Ericsson.

Borde man inte ha tagit deras varningar på allvar?

– Med facit i hand kan jag konstatera att det inte blev världens bästa lösning och att vi borde ha lyssnat mer på dem. Men från arbetsgivarsidan var vi helt överens. Hon hade goda referenser, och hon har också gjort mycket gott i församlingen även om vissa saker inte var bra.

I den internrapport som gjordes står att personal känt sig otrygga och mått dåligt. Ett fyrtiotal personer ska ha sagt upp sig?

– Det kan finnas många skäl till att människor byter jobb, det behöver inte vara något konstigt med det. Men det är tydligt att vi har haft en dipp. Nu jobbar vi stenhårt för att alla ska återfå arbetsglädjen, och jag känner att vi är på banan. Vi har blivit bättre på kommunikation och samverkan och jag ser med tillförsikt på framtiden.

Fakta

Täby församling

Täby församling har cirka 44 000 medlemmar och omsätter hundratals miljoner kronor varje år.
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Det väljs vart fjärde år av.
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och utgör församlingens styrelse.
Församlingen driver flera verksamheter inriktade på socialt arbete i Täby. Bland annat har man ett språkcafé för nyanlända.

Källa: Svenska kyrkan
Fakta

Utdrag ur församlingens internrapport

”… många medarbetare upplever rädsla, otrivsel och förlorad arbetsglädje. Som orsak anger de dåligt ledarskap och bristande förmåga att ha fungerande arbetsrelationer med kyrkoherden.”

”Medarbetare tycker att informationen om vad ledningsgruppen arbetar med är undermålig och många tror att detta är avsiktligt. Man upplever också att ledningen uppvisar en besvärande historielöshet.”

Fakta

Utdrag ur fackets skrivelse

”Tanken på att få XX som kyrkoherde har hos en majoritet av våra medlemmar väckt en djup oro, vilket vi haft ett stort antal samtal om. Utifrån konkreta erfarenheter uttrycker man tydligt sin rädsla för en markant försämrad psyko-social arbetsmiljö…”

”Att fortsätta den inslagna vägen är ett högriskprojekt som kan bli kostsamt för både enskilda medlemmar och församlingen som helhet.”