ANNONS

Mitt i frågar: Vad tror du om framtiden på bostadsmarknaden?

<b>Claudia Wörmann boendeekonom, SBAB bank.</b>  "Det är mycket psykologi i det här. Vi har gått från ett litet utbud av lägenheter tills amorteringskravet eldade på marknaden till ett stort. Jag tror att det är en tillfällig psykologisk effekt, som kommer att påverka enskilda fall. Men att vi de facto har en väldigt låg ränta, låg arbetslöshet och bostadsbrist gör att jag inte tror på sjunkande priser."
<b>Claudia Wörmann boendeekonom, SBAB bank.</b> "Det är mycket psykologi i det här. Vi har gått från ett litet utbud av lägenheter tills amorteringskravet eldade på marknaden till ett stort. Jag tror att det är en tillfällig psykologisk effekt, som kommer att påverka enskilda fall. Men att vi de facto har en väldigt låg ränta, låg arbetslöshet och bostadsbrist gör att jag inte tror på sjunkande priser."
&lt;b&gt;Bengt Hansson analytiker, Boverket&lt;/b&gt;  &quot;Riksbanken indikerar låga boräntor. Och arbetsmarknaden är stark. Det talar för en fortsatt stark bostadsmarknad det närmaste året. Amorteringskravet tror jag bara blir en osäkerhet för dagen. Men vi har en bostadsbubbla som pumpas upp med extremt låga räntor. Egentligen ska man se 20 år framåt och fråga sig om man har råd med en femprocentig ränta. Vi kan få en kris i den finansiella sektorn, där många jobbar i Stockholm. Hela ekonomin är egentligen dopad, det gäller både aktier, bostäder, konst och andra investeringar.&quot;
<b>Bengt Hansson analytiker, Boverket</b> "Riksbanken indikerar låga boräntor. Och arbetsmarknaden är stark. Det talar för en fortsatt stark bostadsmarknad det närmaste året. Amorteringskravet tror jag bara blir en osäkerhet för dagen. Men vi har en bostadsbubbla som pumpas upp med extremt låga räntor. Egentligen ska man se 20 år framåt och fråga sig om man har råd med en femprocentig ränta. Vi kan få en kris i den finansiella sektorn, där många jobbar i Stockholm. Hela ekonomin är egentligen dopad, det gäller både aktier, bostäder, konst och andra investeringar."
&lt;b&gt;Hans Lind, professor i fastighetsekonomi&lt;/b&gt;  &quot;Med tanke på att det är svårt att tänka sig ännu lägre räntor och att byggandet nu faktiskt ökar så är det osannolikt med fortsatta prisstegringar. På längre sikt – säg 10 år – ska man räkna med relativt kraftiga reala prisfall när räntorna stiger och byggandet fortsätter vara relativt högt. Men det handlar mer om långsamma prisfall över en längre tid än en krasch.&quot;
<b>Hans Lind, professor i fastighetsekonomi</b> "Med tanke på att det är svårt att tänka sig ännu lägre räntor och att byggandet nu faktiskt ökar så är det osannolikt med fortsatta prisstegringar. På längre sikt – säg 10 år – ska man räkna med relativt kraftiga reala prisfall när räntorna stiger och byggandet fortsätter vara relativt högt. Men det handlar mer om långsamma prisfall över en längre tid än en krasch."
&lt;b&gt;Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet&lt;/b&gt;  ”Så länge ingen avgörande omvärldsfaktor ändras, som räntan, bostadsbristen, blocköverskridande politisk uppgörelse om bostadspolitiken, är det svårt att tro på någon stor förändring i marknaden. Vi har fått signaler om att det kommande amorteringskravet skapat en liten utplaning, men jag tror ändå på en fortsatt stark utveckling.”
<b>Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet</b> ”Så länge ingen avgörande omvärldsfaktor ändras, som räntan, bostadsbristen, blocköverskridande politisk uppgörelse om bostadspolitiken, är det svårt att tro på någon stor förändring i marknaden. Vi har fått signaler om att det kommande amorteringskravet skapat en liten utplaning, men jag tror ändå på en fortsatt stark utveckling.”
ANNONS

Mitt i har pratat med fyra experter om deras bedömningar av prisutvecklingen på bostäder. Så här tror de om bostadspriserna i Stockholm framöver: