Min lokala hjälte

Mitt i trafikkaoset: Nu ska restiden minska i Nacka och Värmdö

I och med ombyggnationen av Slussen och upprustningen av Saltsjöbanan har restiden för Nackas och Värmdös pendlare fördubblats.
I och med ombyggnationen av Slussen och upprustningen av Saltsjöbanan har restiden för Nackas och Värmdös pendlare fördubblats.
Mitt i Slussenkaos och statsbesök finns ett ljus i tunneln för Nackas och Värmdös alla pendlare.

Nu ska restiden med bussarna minska med upp till tio minuter, bland annat genom nya busskörfält.

Försöket att få bättre framkomlighet för bussar har redan testats i innerstan. Nu har ett samarbete mellan kommunerna, landstiget och staten gett grönt ljus för att även Nackas och Värmdös bussar ska få minskad restid. Cirka 9 000 morgonresenärer kan i och med det komma att få snabbare resor, något som kan underlätta när Slussen och Saltsjöbanan byggs om och restiden fördubblats, något som Mitt i skrivit om.

– Vi ser positivt på att satsningen medför restidsvinster för Värmdöborna, inte minst inför ombyggnaden av Slussen, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Ett sätt att få ner restiden är att ge bussarna helt nya busskörfält och prioritera busstrafiken vid trafiksignaler.

Även Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande ser positivt på satsningen.

– Utveckling av kollektivtrafiken är oerhört viktigt för invånarna när Nacka växer och därför är vi nöjda med den avsiktsförklaring som vi nu tagit fram, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelseordförande Nacka.

Överenskommelsen är den första etappen i en stor satsning i regionen kallad Grönt ljus stombuss och gäller på stombusstrafiken i regionen, där olika typer av koordinerade åtgärder görs på ett femtontal sträckor.

Fakta

Testas redan i år

Försöket undertecknas av Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL), Nacka kommun och Värmdö kommun.

Några sätt att minska restiden är att utrusta stombussarna med sändare som ska möjliggöra signalprioritering i 12 korsningar, bland annat för stombussar vid Vikdalsvägen och Mölnviks handelsområde.

Andra sätt att minska restiden är busskörfält längs väg 222, Gustavsbergsvägen och Skärgårdsvägen.

För Nackaborna handlar det framför allt om framkomligheten för buss 471.

Totalt beräknas försöket ge restidsvinster på 8-9 minuter per rikting, totalt 660 timmar per dygn.

Åtgärderna sträcker sig mellan 2016-2022.

Kostanden delas och kommunerna kan söka medfinansiering från staten för de åtgärder som de avser att genomföra.