Mjältbrandsgrav finns vid Kairo

Djur sjuka i mjältbrand grävdes ner vid Kairo i början av 1900-talet.

Smittan skulle kunna spridas om man gräver vid platsen.

Mjältbrand var under första halvan av 1900-talet en fruktad och relativt vanlig sjukdom.

Någon gång mellan 1916 och 1939 drabbades en gård i närheten av Kairo i Upplands Väsby.

Staten spärrade av gården och förbjöd gårdsägarna att sälja kött och mjölk. Gårdsägarna blev dessutom beordrade att gräva ner de smittade djuren djupt i marken.

Exakt på vilken plats mjältbrandsgraven finns är svårt att säga, eftersom den inte har dokumenterats. Gården i Upplands Väsby är en av 57 platser i Stockholms län där det finns mjältbrandsgravar.

Detta enligt en ny kartläggning gjord av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som dokumenterat alla kända mjältbrandsutbrott i Sverige sedan 1916.

Totalt har 3 160 mjältbrandsgravar hittats i Sverige.

– De flesta mjältbrandsgravarna är ofarliga, säger Marianne Elvander, professor på SVA.

Men trots att många gravar är gamla finns en risk för smitta. Mjältbrandsbakterier kan nämligen överleva upp till 100 år i marken.

Största risken för utbrott är om betande djur smittas i samband med att man gräver vid en mjältbrandsgrav.

Så sent som förra sommaren dog 20 kor på en gård i Örebro på grund av de druckit av dikesvatten med mjältbrandsbakterier. Utbrottet spårades till en grävarbete vid en mjältbrandsgrav i området.

Enligt Smittskyddsinstitutet är fall bland människor mycket sällsynt i Sverige.

Fakta

Ovanlig smitta

Mjältbrand är en allvarlig bakteriell infektionssjukdom som drabbar framför allt idisslare.

Människor kan smittas av bakterien men senast en person drabbades i Sverige var 1965.

De senaste fallen där djur har smittats var 2011, 2008 och 1981.

Källa: Smittskydds­institutet