Mobbing och stress i kommunhuset

Lennart Kalderén.
Lennart Kalderén.
Lennart Kalderén har styrt Salem i 19 år. Nu vittnar personer i kommunhuset om hans stränga attityd mot medarbetare som han anser inte håller måttet. Ett auktoritärt ledarskap som lett till att hela nio chefer har lämnat kommunen bara det senaste året.

Vi har haft en väldigt stor omsättning på chefer det senaste året. Vissa har slutat självmant, andra har köpts ut då Lennart inte gillat dem. Till exempel kommundirektör, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, kanslichef, skolchef, socialchef, väg- och va-chef, bygg- och miljöchef, kommunikationschef, säger en person som jobbar i kommunhuset.

Personen beskriver att Kalderén kan peka ut och kritisera enskilda tjänstemän under möten. Olämpligheten i det tas upp den konsultrapport som gjorts om situationen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Konsulten skriver att ”oavsett skäl till kritiken kan ledarskap inte utföras på detta sätt”.

– Han beter sig väldigt otrevligt och ifrågasättande. Han är bufflig på ett Trumpliknande sätt.

Samtidigt beskriver flera av de vi pratat med att Lennart Kalderén är mycket kontrollerande i förhållande till tjänstemännen.

– De kan bli ifrågasatta för varje kommatecken samtidigt som han begär att det ska gå väldigt fort. Folk slår verkligen knut på sig och kan jobba sent på nätterna för att lyckas. Men de får nästan aldrig något tack, säger en person med god insyn i förvaltningen.

En tjänsteman vittnar om kommunalrådets krävande attityd.

– Till en viss gräns är hårda krav bra men det måste i grunden finnas ett förtroende för oss. Det är ju vårt jobb att ta fram lösningar. Det måste skapas arbetsro, kritiseras mindre och byggas ett samarbetsklimat mellan politiker och tjänstemän. Att hela tiden riskera att utsättas för kritik tär på oss.

Konsekvensen blir att människor är rädda för att göra misstag och stämmer av detaljer i det längsta för att inte beslås med fel.

– Det är inte en särskilt modern ledarstil. Jag skulle snarare beskriva den som auktoritär, säger tjänstemannen.

För dem som jobbar i kommunhuset är det i dagens läge svårare än tidigare att få fackligt stöd.

– Det finns en massa olika fackförbund här. Men inga fackliga representanter för de har slutat allihopa.

En annan tjänsteman säger att chefer som blir ifrågasatta av Kalderén ändå inte går till facket. I stället byter de arbetsgivare.

Lennart Kalderén själv känner inte igen att anställda på förvaltningen ska ha mobbats och hängts ut av honom.

– Konsulten skriver att vi skulle ha nämnt namn i våra beslut. Men vi har inte nämnt några namn utan kritiserat förvaltningen och nämnt titel.

Men om man skriver ut befattningen vet ju alla vem det handlar om.

– Den muntliga kritik som framförts hade inte hjälpt och en chef måste kunna ta det.

Konsulten skriver att det råder bristande förtroende mellan förvaltning och politiker. Hur ser du på det?

– Det problemet finns inte längre. Vi har ett helt annat klimat nu och en ny förvaltningsledning. Jag har det största förtroende för den.

Räcker det, behövs inte fler åtgärder?

– Inte som jag ser det nu.

Jag har talat med andra som inte håller med om det.

– Då kan du fråga dig om de personerna har inblick i hur arbetet bedrivs.