Mobbning utreddes för dåligt

Solna En elev på en av Solnas grundskolor blev kränkt av andra elever. Nu har Skolinspektionen kommit fram till att kommunen kunde ha gjort mer för att utreda missförhållandena.

Enligt anmälan utsattes barnet för både fysiska och verbala kränkningar under hösten 2013. Vid två tillfällen gjorde rektorn och kommunen de nödvändiga åtgärder som krävdes för att utreda och motverka mobbningen.

Men vid åtminstone ett fall utredde kommunen inte anmälningarna tillräckligt, anser Skolinspektionen. Kommunen har nu fått ett föreläggande om att vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkningar ska uppfyllas.