Mobbningen på skola har upphört

HÖKARÄNGEN Det blev fel i en notis om Skönstaholmsskolan i förra veckans nummer av Lokaltidningen Mitt i. Skolinspektionen påstår inte att flera elever fortfarande är utsatta för mobbning i skolan.

Skolinspektionen påpekar att skolan har följt bestämmelserna om arbetet med att förebygga och hindra mobbning men att skolans plan mot kränkande behandling inte är tillräcklig i alla delar.

Skolinspektionens beslut är att skolan ska upprätta en ny plan.

Mitt i beklagar misstaget.