Mobilförbud i de flesta av stadsdelens skolor

På Enskede skola har man sedan ht17 infört mobilförbud.
Lina Engerstam Malm och Lisa Herstedt går på Enskede skola där det är mobilfria dagar.
Vi frågade alla kommunala grundskolor i stadsdelen vad de har för policy kring mobiltelefoner. Vi har fått svar från 10 av 12 skolor.
Här är svaren.

Bandhagens skola (F-6)
Vår policy är att mobiltelefonerna inte får störa undervisningen. Om så är fallet ber läraren eleven att lämna in telefonen. Vid vissa tillfällen används telefonen i undervisningen.
Vissa elever lämnar in sina telefoner på morgonen och hämtar ut den vid skoldagens slut. Detta alternativ anser vi fungerar bra på skolan.

Enskedefältets skola (F-6)
Inga mobiltelefoner under hela skoldagen. Vi tillhandahåller låsbart mobilhotell/skåp i varje klassrum. Några elever har inskrivet i sina individuella utvecklingsplaner att de får lyssna på viss musik för att kunna koncentrera sig.
Vi väljer att träna socialisering och lek utan privat digital utrustning och använder hellre skolans, fast då med ett pedagogiskt syfte.

Enskede skola (F-9)
Eleverna i årskurs f-9 har mobilfri skoldag. De lämnar in telefonerna vid skoldagens början och återfår dem vid skoldagen slut.

Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan (F-9)
Vi rekommenderar att eleverna inte tar med sin mobiltelefon till skola/fritids.
F-3: Mobilförbud under hela skoldagen.
Åk 4-6: Elev, med mobiltelefon, lämnar in telefonen till lärare vid första lektionen. Telefonen återlämnas vid skoldagens slut.
Åk 7-9: Elev, med mobiltelefon, lämnar in telefonen till lärare vid lektionsstart. Telefonen återlämnas vid lektionslut.

Rågsvedsskolan (F-6)
Eleverna lämnar in telefonerna på morgonen och får tillbaka dem efter skolans slut. Vi har valt att ha dessa ordningsregler för att förebygga och förhindra eventuell kränkande behandling samt publicering av elever som har skyddad identitet.

Snösätraskolan (F-6)
Vi har en ambition om att vara en mobilfri skola, både under lektionstid och på raster. Vi är inte där ännu. Men under lektionstid har eleverna inga mobiler. Orsaken är att de stör undervisningen för mycket. Hamnar vi i ett annat läge kommer vi att omvärdera vårt förhållningssätt.

Årstaskolan (F-9)
I F-5 samlar vi in telefonerna i början av dagen och delar ut dem på eftermiddagen. I åk 6 tar vi dem under lektionstid. I 7-9 ansvarar eleverna själva för dem, de ska inte vara framme under lektionstid.
Eftersom vi har en god tillgång av digitala verktyg så behövs inte telefonerna ur ett inlärningssyfte.

Örbyskolan (F-9)
Mobilen ska vara avstängd och lämnad i mobilhotellet hela dagen för elever som går i årskurs F-6 (om inte mobilen ska användas i undervisningen)
Mobilen ska vara avstängd och lämnad i mobilhotellet under lektionstid för elever i åk 7-9 (om inte mobilen ska användas i undervisningen)
Vi har valt olika regler för de yngre respektive äldre eleverna utifrån det ökande egna ansvaret med ökande ålder. Elever och vårdnadshavarna har samtyckt till detta.

Östbergaskolan (F-6)
På lågstadiet har vi nästan inga elever som har med sig telefon till skolan. I mellanstadiet lämnar eleverna ifrån sig mobiltelefonen när första lektionen startar och får tillbaka den när skoldagen är slut.
Tidigare hade eleverna tillgång till mobilen hela tiden, vilket ledde till att de blev väldigt stillasittande under rasterna och man socialiserade sig inte med sina klasskamrater. Samtliga vårdnadshavare är positiva till den förändring vi gjorde.