Mobilmast får höjas till 24 meter

KALLHÄLL I ett yttrande har länsstyrelsen svarat att myndigheten inte har något att erinra mot att en mobilmast i Bolinder strand höjs från 18 till 24 meter.

I samband med arbetet med att höja mobilmasten kommer mindre schaktningsarbeten för teknikbodarna att utföras.