Mobilmast kan byggas på Vindö

VINDÖ Telia Sonera vill sätta upp en mobilmast på Vindö, vid Lillängen och Boda torp. Mobilmasten ska bli 48 meter hög. Netel som ska sätta upp masten för Telia Soneras räkning har också ansökt om bygglov för två teknikbodar.

Värmdö kommuns bygg- och miljökontor ska ta ställning till frågan och tar emot synpunkter till och med 11 april.