ANNONS

Mobilmast kan hindras

ANNONS

Förtydligande I förra veckans tidning fanns en artikel om bygglov för en mobilmast i Aspöparken i Örby. Om det blir en mast är ännu inte klart. Nio kringboende som överklagat beslutet har fått avslag från länsstyrelsen men i somras har Mark- och miljödomstolen tagit beslut om inhibition i ett överklagat delärende, vilket innebär att bygglovet tillsvidare inte gäller. Huvudärendet ska nu överklagas till Mark- och miljö­domstolen.