Min lokala hjälte

Mobiltyst i klassen på Rödabergsskolan

Den här får bara vara påslagen i klassrummet om den ska ingå i skolarbetet.
Den här får bara vara påslagen i klassrummet om den ska ingå i skolarbetet.
Inga mobiler i klassrummet om de inte ska användas i undervisningen. På Rödabergsskolan beslagtas telefoner som stör. Samtal hos rektor är inte heller ovanligt.

– Används de på fel sätt beslagtas de enligt vad anges i lagar och förordningar. Då kommer de in till mig och eleven får en tydlig tillrättavisning.

Det säger rektor Peter Lundström när vi ringer och frågar vilken policy skolan har för mobiler i klassrummet.

Att de stör undervisningen visade Skolverkets it-uppföljning i våras där det framkom att 14 procent av eleverna i högstadiet har svårt att hålla sig ifrån sms och sociala medier och att de därför blir störda i skolarbetet. Ungefär lika många, 12 procent, störs när andra sms:ar eller ägnar sig åt sociala medier.

Mest störda blir lärarna. Nästan en tredjedel, 29 procent tycker att fingrandet på mobiler stör undervisningen.

Men på Rödabergsskolan är det mobilfritt som gäller för de yngre barnen.

– På låg- och mellanstadiet samlas mobiltelefonerna in av läraren på morgonen, säger Peter Lundström.

På högstadiet kan de förekomma som en del av undervisningen.

– Huvudregeln är att läraren bestämmer om de får användas. I vissa fall använder man mobilen för att göra grupparbeten eller sökningar på nätet.

Men om elever inte håller sig inom gränserna blir alltså mobilen beslagtagen och de kan kallas upp till rektor.

Hur vanligt är det?

– Det beror på vad man menar. Det händer att barn fuskar och har med sig två mobiler. Ibland blir läraren irriterad när mobilerna stör skolarbetet. Då samlar man in dem.

Att det är svårt att låta bli att kolla mobilen vet också vi vuxna.

– När vi tar upp frågan på föräldramöten brukar jag ha anledning att påpeka att föräldrarna själva sitter och sneglar på mobilen. Då blir det tydligt att det behövs regler.

Uttrycker eleverna själva frustration över att de fastnar med mobilen?

– Nej. Men de förstår när man pratar om det med dem. Det gäller att hitta konkreta, bra alternativ. På högstadiet kan det handla om att ha korg, att de ska vara avstängda i väskan eller i skåpet. Det är läraren som bestämmer. Ibland fuskar de i alla fall och då måste man ha ett regelverk som håller.