Modellen som ska ge jobb

Per Sundkvist är en av dem som får arbetsträning på Jobbverket.
Per Sundkvist är en av dem som får arbetsträning på Jobbverket.
Tyresö ger arbeten. Det anser Handikappförbundet som nu utsett kommunen till modell. Men det sociala företaget Jobbverket tycker erfarenheter borde tas om hand bättre.

Framgångsreceptet: Nära samarbete med närings- och föreningslivet. Detta enligt Ewa Eriksson, avdelningschef för fritids- och arbetscentrum vid Tyresö kommun.

– Det är väldigt roligt att kommunens arbete uppmärksammats. Vi jobbar ju på flera olika sätt för att hjälpa folk med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden, säger hon.

Tyresö har tillsammans med fyra andra kommuner blivit utsedd till modellkommun av Handikappförbundets projekt Rätt stöd till arbete. Motiveringen är att Tyresö länge arbetat med rehabiliteringsfrågor, att det i kommunen finns projektet Koman samt ett privat företag; Jobbverket.

– Vi är unika i Sverige. Det finns inte så många företag som driver ett helhetsarbete kring dessa människor, säger Ilva Moen Pålsson, verksamhetschef på Jobbverket, som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar eller andra som står långt från arbetsmarknaden.

Ilva Moen Pålsson förklarar att det unika bland annat består av att verksamheten kan följa en person från rehabilitering till arbetsträning, som kan leda till praktik eller studier. Verksamheten har funnits sedan 1996 och drevs då bland annat av kommunen. Nu är det ett socialt företag.

En person som arbetstränar är Per Sundkvist, och han är nöjd.

– Den här åtgärden är den bästa som jag varit med om. Jag får mycket stöd, och känner mig inte pressad, förklarar han.

Per Sundkvist fixar till hyllor vid bandsågen. Jobbverket får uppdrag från olika företag. Dessa hyllor ska till en matbutik.

– Förut var jag ute i trädgården, men det är lite för kallt för det nu.

Sysselsättningarna är många under ett tak; slöjdverksamhet, snickeri, musikrum, biltvätt och café. Att företaget med de många inriktningarna blir omnämnt i Handikappförbundets motivering tycker Ilva Moen Pålsson känns lite som ett erkännande.

– Samtidigt tycker vi att kommunen har varit dålig på att ta tillvara de erfarenheter vi har.

Ilva Moen Pålsson syftar på att när företaget blev nedläggningshotat och valde att starta som personalkooperativ försvann också hjälpen från kommunen.

– Vi kände oss bortslängda och så valde kommunen att starta ett eget projekt, Koman. Om de vill att fler sådana här företag ska starta måste de ge mera stöd, säger hon.

Ett kriterium hos Handikappförbundet för att bli modellkommun var att projekten ska vara långsiktiga. Koman spelade en stor avgörande roll för förbundets val. Men efter tre år upphör nu verksamheten vid årsskiftet.

– Vi är en bra modell, för arbetet är inte slut när projektet tar slut. Vi plockar russinen från kakan och implementerar mycket i kommunen, säger Ewa Eriksson på arbetscentrum.

Fakta

Arbetsträning

Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamn har ett gemensamt projekt, Koman, som har fått 50 miljoner kronor av EU.

Såväl Koman som Jobbverket ger arbetsträning. Jobbverket, som funnits sedan 1996 och blev ett personalkooperativ 2010, ger dessutom rehabilitering.

Om modellkommunerna inte sköter sig drar Handikappförbundet tillbaka nomineringen. De övriga fyra är Kristinehamn, Skellefteå, Partille och Hudiksvall.

Källa: Tyresö kommun, Handikappförbundet