moderat röstar inte om tåget

DANDERYD I dag tisdag ska landstingsfullmäktige rösta om utbyggnaden av Roslagsbanans etapp 2, men Olle Reichenberg (M), ledamot av landstingsfullmäktige och kommunalråd i Danderyd, kommer inte att delta i röstningen.

– Jag kommer inte att medverka till att fatta ett beslut som får konsekvenser för Danderyd som till exempel ökat buller. Jag tycker inte att utbyggnaden tillgodoser Danderyds­bornas intressen, säger han.

Erik Matsgård i Dande­rydsbor mot buller har kritiserat Olle Reichenberg för att han i landstingsfullmäktige och i debattartik­lar inte har pläderat för att etapp 2 ska stoppas.