Moderat kräver snabbare svar av borgarråden

Rådsalen i Stockholms stadshus där fullmäktige hålls.
Interpellationer ställs av fullmäktigeledamöter till borgarråden.
Åtta månader för att få svar på en interpellation – det tycker moderaten Cecilia Brinck inte är rimligt.
Nu kräver hon att majoriteten svarar snabbare på interpellationer i fullmäktige.

Interpellationer är ledamöternas möjlighet att ställa frågor till ansvarigt borgarråd i kommunfullmäktige. Men Cecilia Brinck (M) tycker att politikerna tvingas vänta alldeles för länge innan de får svar på sina frågor.

I just en interpellation skriver hon att det blivit vanligt att det dröjer 7-8 månader innan ansvarigt borgarråd svarar på de frågor som ställs. Cecilia Brinck kallar det för ett oskick och respektlöst. Nu kräver hon åtgärder för att korta väntetiden.

Den interpellation som väntat längst på att besvaras handlar om Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Joakim Larsson (M) lämnade in interpellationen redan den 25 april förra året.

Cecilia Brinck påpekar också att den nuvarande majoriteten själva tyckte att tre månader var för lång tid att vänta när de själva satt i opposition.

Nu återstår det bara att se hur lång tid det tar att svara på just den här interpellationen.