Moderat varnar för dyrt centrum

Rönninge centrum kan bli dyrt för skattebetalarna i Salem, varnar toppmoderaten Mats Röhr.

Vem som betalar om det behövs ett parkeringsdäck för 25 miljoner framgår inte i avtalet som kommunen ska underteckna.

Avtalen för Rönninge cent­rum väntar på att bli klubbade i kommunfullmäktige. Men nu sticker moderaten Mats Röhr ut hakan och kritiserar avtalen och kalkylerna för att vara bristfälliga.

Enligt Röhr, som sitter i kommunstyrelsen och tekniska utskottet, kommer antalet parkeringsplatser för kunder till Rönninge centrum att bli färre efter ombyggnaden. Men majoriteten och tjänstemännen räknar inte på samma sätt.

– Vi räknar med att antalet p-platser för kunder kommer att räcka efter ombyggnationen, säger Anders Öttenius, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Salems kommun räknar därför inte med något parkeringsdäck i centrum.

Men Mats Röhr tror att behovet kommer på längre sikt. Byggrätten för ett p-däck kommer formellt att tillfalla en samfällighet som består av affärer och en bostadsrättsförening i cent­rum. Men vem som ska betala ett dyrt p-däck är inte reglerat i avtalet.

– Det är inte kommunens tanke att skattebetalarna ska stå för ett p-däck, säger förvaltningschefen Anders Öttenius.

Enligt förvaltningschefens schablonberäkningar kostar ett p-däck i centrum 25 miljoner kronor.

– Men handlarna kommer inte ha råd med det utan kommer att gå till kommunen när behoven blir större, hävdar Mats Röhr.

Röhr är för centrumombyggnaden men vill se en återremiss och sedan mer utförliga kalkyler och en riskanalys för kostnader som centrumprojektet kan innebära. Där vill han se siffror för vad temporära åtgärder som exempelvis ett tillfälligt busstorg på annan plats och tillfälliga vägar kan kosta.

– Det finns inte med, säger han.

Kommunalråd Lennart Kalderén (M) som har med sig övriga moderater i fullmäktigegruppen håller inte med.

– Oförutsedda utgifter och omflyttningar ingår i siffrorna som vi har ställt upp, säger han.

Enligt liggande kalkyl har kommunen kostnader på 18 miljoner kronor för ombyggnaden. Intäkterna från byggföretaget Småa som ska få bygga på platsen uppgår till 21 miljoner kronor.