Moderaterna överklagar höjda markhyror

Många småhusägare i söderort kommer att få kraftigt höjda avgifter.
Många småhusägare i söderort kommer att få kraftigt höjda avgifter.
Efter många om och men klubbade kommunfullmäktige beslutet om att höja tomträttavgifterna i december, men nu har Moderaterna överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Frågan om tomträttavgifterna har blivit en riktig långbänk. Mitt i har vid flera tillfällen skrivit om förslaget att kraftigt höja tomrättsavgisterna.

Tomträttsavgift är ett slags markhyra som fastighetsägare vars hus står på stadens mark betalar till staden. Avgiften har varit oförändrad sedan 2004. Under året har det föreslagits en kraftig höjning av avgiften som väckt starkt motstånd. För många villaägare i söderort innebär det en fördubbling av avgiften eller en höjning med 18 000 kronor om året.

Tidigare i  december klubbades förslaget av kommunfullmäktige.

Men Moderaterna har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, eftersom det reviderade förslaget inte återremitterades till exploateringsnämnden.

– Remissinstanserna har påpekat att det riskerar leda till högre hyror, ökad segregation och trångboddhet, men också att det kommer att byggas färre hyresrätter i Stockholm. Men även dåliga förslag måste följa lagstiftningen, och i det här fallet finns en uppenbar risk att Socialdemokraterna bryter mot kommunallagens beredningskrav, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M), i ett pressmeddelande.