Min lokala hjälte

Moderaterna i Roslagen om att ta emot SD-stöd

Moderatledaren Anna Kinberg Batras helomvändning om att det är tänkbart att samtala och sa
Moderatledaren Anna Kinberg Batras helomvändning om att det är tänkbart att samtala och sa
En majoritet av Stockholms läns M-märkta kommunalråd öppnar för samtal med Sverigedemokraterna, enligt en enkät som DN genomfört.
De allra flesta ställer sig bakom Anna Kinberg Bartas val på riksplanet, men enkäten visar också att åsikterna om SD-samarbete på kommunnivå är mer splittrat.

Moderatledaren Anna Kinberg Batras helomvändning om att det är tänkbart att samtala och samarbeta med SD i riksdagen för att nå regeringsmakt tycks ha stöd bland moderatledarna ute i kommunerna. En majoritet av länets moderata kommunal- och oppositionsråd kan tänka sig att samtala med SD, enligt DN som har skickat ut en enkät till moderata företrädare i samtliga 26 kommuner varav 25 har svarat.

Endast ett fåtal M-märkta kommunalråd i länet ser det däremot som tänkbart att själva styra kommunen med stöd av SD. Fyra av 25 svarar ja på frågan ”är du beredd att styra kommunen med stöd av SD?”.

I Österåker styr redan alliansen i minoritet med stöd av SD ”i vissa frågor”, uppger kommunalrådet Michaela Fletcher till DN.

Danderyd, Vallentuna och Vaxholm är tre av de sju där svaret är direkt nej till att styra kommunen med stöd av SD.  I Vaxholm har alliansen majoritet och SD har inga platser alls i kommunfullmäktige.

Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, förklarar varför hon tar avstånd från SD-samarbete på kommunnivå:

– Utifrån ett kommunpolitiska perspektiv är svaret nej. Sverigedemokraterna har inte samma demokratiska botten som Moderaterna. Sedan har vi ett gott allianssamarbete i Vallentuna och vi behöver inte samarbete med dem, säger Liljestrand.

Danderyds moderater kommer ”inte att söka organiserat samarbete med SD för att styra kommunen”, uppger kommunalrådet Olle Reichenberg till DN.

Moderaterna i Täby ställer sig, enligt DN-enkäten, bakom Anna Kinberg Batras besked om att öppna upp för samarbeten med SD i riksdagens utskott.

Kommunalrådet Leif Gripestam (M) avfärdar dock DN-enkätens fråga om det på kommunnivå kan bli aktuellt att styra med stöd av SD vid ett dödläge utan majoritet för de traditionella blocken.

Hur ställer ni er till att styra med stöd av SD i ett sådant läge? 

– Vi kommer inte söka något organiserat samarbete med SD för att styra. Utgångspunkten är att Alliansen har ett väldigt starkt stöd i Täby så därför känns inte frågan aktuell, säger kommunalrådet Leif Gripestam (M) till Mitt i Täby.