Moderaterna vill ha företagshotell i Slakthusområdet

Är kontor och bostad i ett en lösning på bostadsbristen?

Det tror Moderaterna som vill se företagshotell i Slakthusområdet.

Nu föreslår Ulla Hamilton (M) i en motion att staden utreder förutsättningarna för det.

Stockholm är en attraktiv tillväxtregion och skapar närmare en tredjedel av Sveriges ekonomi. Men bostadsbristen påverkar naturligtvis även företag som vill växa.

Moderaterna ser företagshotell som en lösning på problemet. Företagshotell innebär lokaler som utnyttjas av flera olika företag tillsammans, ofta småföretag eller enskild firma. Företagshotell kan även innebära möjlighet till övernattning. Nu föreslår oppositionsborgarrådet Ulla Hamilton (M) i en motion att företagshotell skapas i samband med omvandlingen av Slakthusområdet.

”Vi ser goda förutsättningar till att skapa denna boendeform inom ramen för den pågående omvandlingen av Slakthusområdet. Det ligger helt i linje med att Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, nya arbetsplatser, handel, service och nya parker och torg” skriver Hamilton i motionen.

Hon påpekar också att företagshotell inte av hävd behöver vara nyproduktion, en omvandling av befintliga fastigheter fungerar utmärkt.

Hamilton anser dock inte att staden ska bedriva företagshotell i egen regi, men däremot medverka till att underlätta till att möjliggöra etablerande.