Moderaterna vill ha kameraövervakning i stadsdelen

Moderaterna vill ha övervakningskameror på otrygga, offentliga platser i Hässelby-Vällingby.
Moderaterna vill ha övervakningskameror på otrygga, offentliga platser i Hässelby-Vällingby.
Bankomatrån, personer som viftar med vapen mitt på ljusa dagen och brutala överfall.

Den senaste tidens händelser i stadsdelsområdet har fått moderaterna att vilja sätta upp övervakningskameror runtom i Hässelby-Vällingby.

Moderaterna i Hässelby-Vällingby tror att kameraövervakning dygnet runt på utsatta, offentliga platser skulle öka invånarnas upplevda trygghet och hjälpa polisen i deras brottsbekämpning. Det skriver partiet i en skrivelse till stadsdelsförvaltningen.

– Jag har en viss förkärlek till kameraövervakning, jag tycker att det gör att folk känner sig tryggare på otrygga platser, säger Bo Arkelsten (M).

Nu undrar moderaterna om stadsdelsförvaltningen har någon uppfattning om vilken eller vilka platser som är särskilt brottsutsatta där det skulle kunna finnas ett behov av kameraövervakning. Partiet undrar också hur samarbetet med polisen angående just övervakningskameror ser ut och om stadsdelsnämnden är beredd att uttala sitt stöd för kameraövervakning på vissa platser.

Finns det inte en risk att brottsligheten förflyttar sig till ännu mer undanskymda platser?

– Naturligtvis kan man inte ge en garanti för att brotten skulle sluta, men chansen att brotten upphör ökar ju om polisen lyckas ta skurkarna. Men risken finns ju att det flyttas från ett ställe till ett annat, men då får vi flytta efter, säger Bo Arkelsten.

Moderaterna ställer i sin skrivelse också frågan om vilka platser i stadsdelen som är i behov av ökad belysning på grund av bland annat upplevd otrygghet.

Vill du ha kameraövervakning på offentliga platser i Hässelby-Vällingby? Tyck till i vår omröstning på Facebook!