Moderaterna vill prova tidigare betyg i Väsby

Moderaterna föreslår i en motion att testa betyg redan i årskurs 4 i någon skola i Väsby. Bakgrunden är att regeringen och Alliansen kommit överens om att hundra skolor i hela landet ska införa betyg redan i årskurs 4 på prov. Detta med start 2017. Skolorna får själva ansöka hos Skolverket om att få delta i försöksverksamheten.

Moderaterna i Väsby menar att betyg är viktigt och att det ökar skolans fokus på kunskapsresultaten.

Lars Valtersson, miljöpartistisk ordförande i Utbildningsnämnden, tycker dock att intresset måste finnas från både skola och föräldrar för att det ska vara aktuellt att anmäla en skola i Väsby till försöket.

– Det här är inget man bara kan klubba igenom i politiken utan det måste komma underifrån.

Har ni i majoriteten tagit politisk ställning till ett sådant här försök?

– Vi har inte diskuterat det så. Våra partier tycker att det finns frågor som är mer angelägna, säger han.