Moderna grottbostäder

En fastihetsutvecklare vill bygga klipplägenheter på Jungfrudansen. Men Solna stad är inte lika sugna på planerna.
En fastihetsutvecklare vill bygga klipplägenheter på Jungfrudansen. Men Solna stad är inte lika sugna på planerna.
Sett nerifrån Huvudsta strand.
Sett nerifrån Huvudsta strand.
Det byggs som aldrig förr i Solna – men staden är ändå för feg. Det menar fastighetsutvecklaren Alf Fredell, som vill bygga moderna bostadsgrottor längs med Jungfrudansens klippor.

– I Portugal, Spanien, Italien bygger man ofta i bergssluttningar, menar han.

De djärva bostadsplanerna är allt annat än bara vilda idéer. Alf Fredell har tillsammans med en arkitektfirma låtit ta fram detaljerade ritningar över hur klipplägenheterna skulle placeras.

Längs den brantaste delen av klipporna ner mot Huvudsta strand tänker han sig 25–30 lägenheter som alla får en fantastisk sjöutsikt.

– Läget är perfekt, här kan vi tillföra något till platsen utan att störa. Vi inkräktar inte på parkområdet, menar han.

Byggnaden är tänkt att följa topografin, vilket gör att ingen lägenhet blir den andra lik vare sig det gäller storlek eller planlösning.

– Det blir en ny typ av lägenhet, naturrum. Det finns inga fönster i de inre utrymmena, utan här kommer man uppleva att man bor som en urinvånare i berget.

Ovanpå husen vill Alf Fredell anlägga en offentlig solterrass med fasta solstolar och bord, men även plats för parkering.

Han har flera gånger tidigare fått igenom sina modiga idéer inom fastighetsutveckling. Bland annat låg han bakom idén att bygga nya hus ovanpå befintliga på Bygatan i Huvudsta, ett projekt som fick Solna stads miljöpris 2007.

– I Portugal, Spanien, Italien bygger man ofta i bergssluttningar, men vi är för rigida i Sverige, det är för mycket enfald, menar Alf Fredell som flera gånger gjort förfrågningar till Solna stad om att få köpa marken i Jungfrudansen och exploatera den.

Hittills har staden varje gång sagt nej.

Exploateringschef Peter Granström vill varken säga bu eller bä, men menar att just Huvudstaområdet är hett bland byggherrar och exploatörer.

– Det kommer in väldigt mycket idéer, och det beror väl på att det är glest i Huvudsta. Folk hör av sig titt som tätt, säger han.

Han tror att det krävs att man ”tar en samlad bild” av läget i Huvudsta, innan man går vidare med några detaljplaner, men när det kan ske är oklart.

– Än så länge är det bara tankar på tjänstemannanivå. Det finns andra områden som ligger före i tid, Arenastaden till exempel.

Någon chans att idéerna blir till verklighet i framtiden ser dock inte Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Solnaborna är måna om att hålla sina stränder fria, därför är det inte aktuellt att bygga ens uppe vid Jungfrudansen.

Något politiskt intresse just nu att gå emot det finns inte, menar han.

– I Huvudsta är det framförallt vid de stora vägarna vi vill bygga.